Nytt bygg, store endringer og investeringer for PDS Mecan

PDS Mecan AS er en del av PDS Gruppen hvor vi har ulike miljøer innen ingeniørtjenester, mekanisk, arkitekt og animasjon. Alle selskapene innehar faglig bredde og spisskompetanse innen sine respektive forretningsområder, og vi samarbeider tett i prosjekter og kan skreddersy totalløsninger til våre kunder på tvers av våre selskaper. Samlet kan PDS Gruppen tilby tjenester av høy kvalitet til kunder som har behov for assistanse innen feltene planlegging, prosjektstyring, mekaniske tjenester, ingeniør- og arkitekttjenester, prosjektering, samt visualisering av tekniske løsninger og ideer.

 2019 har vært et begivenhetsrikt år som startet med fusjon mellom Mecan og PDS Protek og er nå et av 6 selskaper i PDS Gruppen. Etter dette ble eiendom Husøyveien 133 kjøpt og er nå inne i et stort flytte- og byggeprosjekt.

Sveis- og røravdelingen til PDS Mecan skal flytte fra leide lokaler på Husøyveien 175 og samlokaliseres rett over gaten fra maskineringsavdelingen på Husøy. Bygget som  overtas er et eldre bygg som er totalrenovert og tilpasset vårt behov. Dette vil gi en effektiv produksjonslinje med høye krav til sikkerhet og kvalitet. Fasaden er fornyet på det eksisterende bygget, og det arbeides nå med å sette opp et nytt  tilbygg knyttet til hallen. Tilbygget i to etasjer på totalt 400 m2 skal inneholde kontorer, møterom, garderober og kantine for sveiseavdelingen. Planen er at dette skal stå ferdig i slutten av juli.

Hallen er delt i to, hvor 625 m2  er karbonsveisehall og 250 m2 er rustfri sveisehall. 

Hele prosessen fra ide til ferdig bygg har vært gjennomført med bistand fra søsterselskapet PDS Arkitekt. De har hatt et tverrfaglig team på saken som har bidratt med arkitektur og stål & betong prosjektering, teknisk tegning av ventilasjon, 3D koordinering og byggeledelse.

Montering av elementer til det nye administrasjonsbygget.

Det er i tillegg gjort betydelige oppgraderinger innvendig i de to eksisterende hallene. Blant annet er det etablert felles varelager og -mottak og trykktesthall for piping.

Maskineringshallen er innredet på nytt for enda mer strømlinjeformet produksjon. Det er også investert betydelig i ny CNC maskin. Dette er et fem akset maskineringssenter produsert i Tyskland. Dette vil øke kapasitet og effektivitet i produksjonen på maskineringsavdelingen.

Samlokaliseringen og byggeprosessen har gått raskt, og hele organisasjonen har jobbet iherdig for å få dette utført på en smidig måte – slik at produksjonen har gått parallelt uten særlig effektivitetstap. Samarbeidet med vårt søsterfirma PDS Arkitekt, og andre gode underleverandører har vært meget bra.

Hits: 328

Del på: