Revisjon av kommuneplanen 2012 – 2023

Viktig melding til medlemmene i Karmøy Næringsråd fra styret – innspill til ny kommuneplan

Karmøy kommune er i gang med revisjon av kommuneplanen for perioden 2012 – 2023. Karmøy har som målsetting å være en næringsvennlig kommune, og vektlegger medvirkning fra næringslivet som en viktig del av planprosessen.

Som representanter for Karmøys næringsliv er Karmøy Næringsråd invitert til et møte torsdag 7. februar hvor vi kan komme med innspill til næringsdelen av planen. Sentrale temaer som vi bør mene noe om er

  • registrere tilgjengelighet og grad av funksjonalitet for næringsarealer i kommunen
  • næringsområdene har et betydelig forbedringsområde visuelt sett
  • vurdere behovet for næringsarealer i kommende periode og se disse i sammenheng med utarbeidelse av regionalplan for Haugalandet
  • vurdere om det er hensiktsmessig i større grad å differensiere bruk av næringsområder og om handel skal ha en plass i planlagte næringsområder
  • bidra til kartlegging av arbeidsplassbehov, bedriftsetableringer, arbeidsplassdekning, lønnsomhetsutvikling, innovasjons grad mv.

Vi oppfordrer medlemmene til å gi innspill i denne prosessen, det er nå vi har muligheten til å legge forholdene tilrette for næringslivet i kommunen når det gjelder sysselsetting og næringsarealer i kommunen.

Ta kontakt med oss og gi oss dine innspill til post@karmoynaringsrad.no eller på telefon til styreleder Anders Rundhaug (91550288) eller sekretær Hans Foldal (95726110) innen 7. februar!

Alle medlemmer har fått tilsendt denne meldingen vedlagt et resymé av det pågående kommuneplanarbeidet, bruk det for å sette deg inn i den delen av kommuneplanarbeidet som berører medlemmene våre.

Hits: 104

Del på:

Forfatter: Admin