Karmøy Kommune
Posted in Aktuelt

Korona-tiltak for næringslivet

Koronasituasjonen i kombinasjon med lav oljepris gir store utfordringer for regionens næringsliv. Ulike typer handel, personlig tjenesteyting, og ikke minst eksportrettet næringer er særlig utsatt….

Les mer