Posted in Informasjon fra styret

Sentrale samferdselsspørsmål på styremøte 13.12.2010

Karmøy Næringsråd har alltid vært spesielt opptatt av og har arbeidet svært aktivt med aktuelle samferdselsspørsmål i kommunen vår. T-forbindelsen er et godt eksempel på…

Les mer