Posted in Informasjon fra styret

Aktuelle saker – undergang Bø øst/vest, Husøyvegen, nærskipsfarten mv.

Karmøy Næringsråd har i vinter arbeidet med flere aktuelle saker, noen eksisterende som vi følger opp og bearbeider og noe nye som er dukket opp…

Les mer