Bli medlem / Bransjeoppføring

Fyll inn skjema og bli medlem her.

For endring av tekst eller bilde i bransjeoppføringen, kontakt sekretariatet med ønsket tekst og bilde her.

Her er oversikt over våre medlemmer som ønsker å være oppført i bransjeoversikten.


Alarmer – sikkerhetsutstyr

Arbeidsformidling – bemanning – rekruttering

Automasjon – elektro

Avfallsbehandling – renovasjon – gjenvinning

Bank – finans – forsikring

Betongarbeid – asfaltering – anleggsgartnere

Bil – bilverksted

Fiske- og havbruksutstyr/tjenester

Gass – gassutstyr

Grossister

Handelsnæring

Industri – produksjonbedrifter

IT – multimedia – telecom

Konsulent – rådgivning

Kurs og konferanse tjenester/fasiliteter

Maritim industri og utstyr

Møbler – innredning – kontormaskiner

Næringsforeninger – organisasjoner

Næringsmiddelindustri

Næringsutvikling

Rederier

Regnskap, inkasso, revisjon

Reklame – kommunikasjon

Undervannsteknologi

Annet

Transport – logistikk

Hits: 718