Bli medlem

Karmøy Næringsråd arbeider med konkrete saker som medlemmer tar opp, og er et kontaktorgan for næringslivet overfor kommune og andre offentlige myndigheter.

Priser for medlemsskap er:
1-10 årsverk kr. 1000/år
11-20 årsverk kr. 1700/år
21-50 årsverk kr. 2600/år
51-100 årsverk kr. 4600/år
over 100 årsverk kr. 10500/år

Registrer her.

Hits: 90