Posted in Aktuelt

Om Karmsund Havn og å kjenne sin besøkelsestid

I dagligtalen vrimler det av uttrykk som stammer fra Bibelen: ramaskrik; sluke kameler; syndebukk; falle i god jord; himmelfallen; skille klinten fra hveten; ulv i…

Les mer