Posted in Informasjon fra styret

Innspill til Kommuneplanen for 2013 – 2023

Karmøy kommune er i gang med revisjon av kommuneplanen for 2013 – 2023, og Karmøy Næringsråd har nå på vegne av medlemmene gitt sine innspill….

Les mer