Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (Covid-19) for Karmøy kommune, vedtatt 18.03.2020.

Fastsatt av Karmøy kommune ved smittevernlege med hjemmel i lov 1994-08-085-55 (smittevernloven) § 4-1, femte ledd, samt delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 02.05.2016 (med tillegg vedtatt … Fortsett å lese Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (Covid-19) for Karmøy kommune, vedtatt 18.03.2020.