Politisk arbeid er så viktig og meningsfullt som arbeid i dette livet blir

(Bildet er hentet fra Haugesunds Avis/A. Aase)

Arbeid med politikk foregår nå som før og nokså likt i alle partier. Man samles på kveldstid – på rådhuset eller i stua/på kjøkkenet hos noen. Mennesker i ulike aldre, ulike talegaver, med ulike interesser og med ulike politiske ambisjoner. De deler et engasjement for samfunnet – et engasjement som strekker seg utover egen person. Rundt bordet går diskusjonen – om ny skole, kulturhus, omsorgsplasser, næringstomter, tiltak mot rus og kriminalitet, miljøtiltak etc. Utkast til konklusjoner formuleres. Uenighet håndteres med å legge til kommentarer. Slik avveies interesser og en finne samlende løsninger som mange får eierskap til. Denne «brobyggingen» er kjennetegnet på godt politisk håndverk. Denne «brobyggingen» er kjennetegnet på et godt fungerende demokrati. Denne «brobyggingen» er kjennetegnet på Norge.

Hvor blir arbeidet av? Noe blir vedtatt i kommunestyret. Skolen/kulturhuset blir bygd. Det blir flere omsorgsplasser. Noe blir til vedtak i fylkesårsmøter og senere på landsmøter. Da endres Norge. Slik blir kommunen og landet vårt formet og utviklet – av politikk i tillegg til teknologi og markedskrefter.

Mediebildet preges av pandemi/smittetilfeller, ekstremvær/klimaendringer, strømpriser, formueskatt, idrett, kjendisstoff etc. «Bakteppet» til alt dette er politikk hvor en finner forskjeller mellom standpunkter som forfektes. Disse forskjellene finner en ikke bare mellom de politiske partiene, men også innad i partiene. Det hjelper ikke at vi påvirkes av strategisk kommunikasjon. Det er blitt vanskeligere å få god forståelse av hva som er de faktiske forhold.

Politisk arbeid krever hardt arbeid og mot. Den innsatsen de legger ned er så viktig og meningsfullt som arbeid i dette livet blir. Takk til alle som gjør dette – uansett hvilket parti en måtte tilhøre. Hvis folk slutter å engasjere seg i politisk arbeid, blir det bare teknologien og markedskreftene igjen.

Verdiskapingen som finner sted i norsk økonomi, skal bære velferdsstaten inn i fremtiden og sikre oss alle gode og trygge liv. Næringspolitikken må stimulere til utviklende og trygge arbeidsplasser, i hele landet og innenfor både nye og tradisjonelle næringer. Et viktig mål er å utvikle arbeidsplasser i en mer bærekraftig retning. Det gjelder både dagens og fremtidige arbeidsplasser.

Nå skal vi velge de 169 kvinner og menn som skal sitte på Stortinget. Nå jobber de politiske partiene med å fortelle oss om hvilke saker som er viktig for dem. Dette er noe av det viktigste vi skal lytte til. Sjekk da ut næringspolitikken.

Thor Otto Lohne Styreleder Karmøy Næringsråd

Hits: 572

Del på:

Forfatter: Thor Otto Lohne