Posted in Informasjon fra styret

Hva mener næringslivet i Karmøy om kommunereformen og kommunesammenslåing

Karmøy Næringsråd undersøker nå hva medlemmene mener om kommunestrukturen og kommunesammenslåing. Har det betydning for Karmøybedriftene om kommunen slår seg sammen med nabokommunene? Medlemmene har…

Les mer