Posted in Informasjon fra styret

Aktuelle saker

Interesseforening på Husøy/Veldeøyane næringsområde Karmøy Næringsråd har fanget opp et mulig behov blant bedrifter på Husøy næringsområde om å kunne samordne sine interesser innenfor nærings-…

Les mer